[verit'abel]

     Veritabel, virkelig, ekte, sann.

Bli med på debatten i dag - din mening teller