[verit'abel]

     Veritabel, virkelig, ekte, sann.

Søk

Søkespørring

Skriv + foran ord som skal finnes og - foran ord som ikke skal finnes. Skriv en liste over ord atskilt med | i hakeparenteser hvis bare ett av ordene må finnes. Bruk * som jokertegn for deltreff.
Bruk * som jokertegn for deltreff.

Søkealternativer

Velg hvilket forum eller hvilke fora du vil søke i. Det søkes automatisk i underfora hvis du ikke deaktiverer «Søk i underfora» nedenfor.
tegn i innlegget

Bli med på debatten i dag - din mening teller