[verit'abel]

     Veritabel, virkelig, ekte, sann.

Kontakt en systemadministrator

Denne meldingen vil bli sendt som ren tekst, ikke bruk HTML eller BBCode. Svaradressen for denne meldingen vil bli angitt til e-postadressen din.

Bli med på debatten i dag - din mening teller